Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na referenta odboru dopravy

Tajemnice městského úřadu Lysá nad Labem Ing. Alena Novotná tímto oznamuje vyhlášení

výběrového řízení

na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy (OD)Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon agendy přestupků v silniční dopravě, v platové třídě 10 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Smlouva na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek.

Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem

Nástup: od 01.12.2019 nebo dle dohody

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • 4 dny zdravotního volna
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • průběžné vzdělávání
 • po zkušební době možnost příplatku (osobní ohodnocení)
 • příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
 • příspěvek na sportovní nebo kulturní aktivity
 • příspěvek na studium jazyků
 • další zaměstnanecké benefity
 • zázemí stabilního zaměstnavatele

Požadujeme:

 • vzdělání dle § 111 z. č. 250/2016 Sb., tj.
 • VŠ v bakalářském stud. programu (s následným vykonáním zkoušky u MV ČR), nebo
 • VŠ v magisterském studijním programu v oboru právo, nebo
 • příp. SŠ s maturitou s nutností zahájení studia VŠ v Bc. stud. programu s předpokládaným ukončením studia do 31.12.2022
 • schopnost práce v kolektivu
 • uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
 • vysoká flexibilita a spolehlivost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • komunikativnost v jednání s lidmi
 • pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:

 • praxe v obdobné činnosti
 • znalost problematiky veřejné správy
 • ZOZ dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb.
 • ŘP skupiny B

Přihlášku je třeba doručit do 25.11.2019 do 17.00 hod. do podatelny Městského úřadu, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení odbor OD – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
 • telefonický nebo e-mailový kontakt

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,

Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt a další informace:

Tajemnice MěÚ Lysá n. L., Ing. Alena Novotná, tel. 325 510 221, e-mail: alena.novotna@mestolysa.cz,

případně Kateřina Uhrová, vedoucí odboru dopravy, tel. 325 510 299, e-mail: katerina.uhrova@mestolysa.cz .

logo

Firma: Město Lysá nad Labem

Kontakt: Mgr. Ludmila PROCHÁZKOVÁ
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem

Telefon: 325510245

Místo práce: Lysá nad Labem

Typ úvazku: hlavní pracovní poměr

Plat: 19760 - 29740 Kč/měsícReagovat na tuto pozici


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2019 KARIERA.CZ s.r.o.